บริษัท สเปซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความประสงค์รับวิศวกรโยธา

บริษัท สเปซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความประสงค์รับวิศวกรโยธาที่มีความสนใจงานทางด้าน BIM Modeler กับโรงงานประกอบชิ้นส่วนเหล็กและมีความสามารถใช้งาน Software Tekla Structure สถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ที่พระราม 2 บางบอน กรุงเทพมหานคร ศิษย์เก่าและบัณทิตจบใหม่ท่านใดสนใจ ให้นำส่ง CV และติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ (085-1512555) e-mail: petcharatl@eng.buu.ac.th