บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดประกอบธุรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานทั้งใน กทม และต่างจังหวัด

บริษัท 22 คอนซัลแต้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัดประกอบธุรกิจ วิศวกรที่ปรึกษา บริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง

(Construction Management & Consultant) อาคารชุดพักอาศัย โรงงาน โรงแรม หางสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

1.ผู้จัดการโครงการ จำนวน 2 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา หรือ ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

2.วิศวกรโครงการ 3 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา , ไฟฟ้า , เครื่องกล
  • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ

3.วิศวกรสนาม 4 อัตรา

  • วศ.บ.โยธา , เครื่องกล , ไฟฟ้า
  • ยินดีรับน้องๆจบการศึกษาใหม่
  • มีใจมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้งาน

ตำแหน่ง 1 และ 2 มีประสบการณ์งานอาคารชุดพักอาศัย ,โรงงาน หรือ โรงแรม

รองรับการขยายงานทั้งใน กทม และต่างจังหวัด พร้อมเริ่มงานได้ทันที

สนใจ Download ใบสมัครที่ www.22cm.co.th และกรอกรายละเอียดมาที่เมล์ eng.22cm@gmail.com

มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และเติบโตไปด้วยกันกับเราครับ

คุณธัชพล สิงห์นอก (พี่นัท)

กรรมการผู้จัดการ

ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 5 วิศวกรรมโยธารุ่น 1