ศูนย์ความยั่งยืนวิศวกรรมระบบเมืองและการขนส่ง (Sustainable Urban System Engineering and Transport Center :SUSET) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ข้ามทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรือ ?” ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ข้ามทางม้าลาย ปลอดภัยจริงหรือ ?” จัดโดยศูนย์ความยั่งยืนวิศวกรรมระบบเมืองและการขนส่ง (Sustainable Urban System Engineering and Transport Center :SUSET)ภายใต้ชุดการสัมมนาวิชาการด้านระบบเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่ง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมสู่เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม

ZOOM โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Meeting ID: 258 391 2055

Passcode: 271828

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ โทร 089-053-8168 ID Line: 0890538168