เจ้าหน้าที่จาก Eastern Switzerland University of Applied Sciences เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับ Mr.Dennis Voit และ Mr.Simon จาก Eastern Switzerland University of Applied Sciences พร้อมทั้ง Mr.Franz Gaehler, Designer and Leader จาก Happy Home Project ในการเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Eastern Switzerland University of Applied Sciences และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเบื้องต้นมองเห็นโอกาสร่วมกันในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์

June 3, 2022, Assistant Professor Dr. Sitthiphat Eua-apiwatch, Head of Civil Engineering Department, Welcomed Mr.Dennis Voit and Mr.Simon from Eastern Switzerland University of Applied Sciences together with Mr.Franz Gaehler, Designer and Leader from Happy Home Project, to discuss academic collaboration between Eastern Switzerland University of Applied Sciences and the Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Burapha University. Initially, they saw staff and student exchange programs as opportunities to strengthen collaboration between universities in Thailand and Switzerland.