โครงการแบ่งปันประสบการณ์ฝึกงานจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ฝึกงานจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดให้ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือก ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานในภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อส่งผ่านแรงบัลดาลใจและเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับทราบแนวทาง รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ต่อไป