นักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำรวจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำรวจ ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในวันที่ 6 และ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีคณาจารย์สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมสำรวจ และได้รับเกียรติจาก บริษัท เคเจ เซอร์เวย์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด นำเครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจมาร่วมสาธิตการใช้งาน